zaterdag 5 juli 2014

Autisme

Autisme is een aangeboren pervasieve  ontwikkelingsstoornis  die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van  sociale interactie  en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon. De stoornis is op zeer jonge leeftijd lastig te diagnosticeren. De diagnostische criteria, vastgelegd in de DSM-IV_TR, vereisen wel dat bepaalde symptomen reeds vóór het derde levensjaar duidelijk worden. Hoewel de diagnose doorgaans vroeg gesteld wordt, komt het in bepaalde gevallen voor dat autisme pas op latere leeftijd duidelijk wordt, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een normale of bovengemiddelde intelligentie. De stoornis kan niet genezen worden. Vroeger dacht men dat alleen mensen met een verstandelijke handicap autistisch konden zijn. Tegenwoordig wordt autisme als grotendeels onafhankelijk van de intelligentie beschouwd.
Bron:http://nl.wikipedia.org/wiki/Autisme

Wilt U meer weten over autisme, dan kan u steeds GRATIS registreren op ons forum en praat mee met andere ouders die ook een kind (eren) hebben met autisme of deel u ervaringen....


https://www.facebook.com/groups/autisme.forum/